Bedienings- & controlesystemen

Klassieke audiovisuele installaties ruimen stilaan baan voor systemen die geïntegreerd zijn met IT. Hierdoor stijgt de vraag naar intuïtieve bedieningssystemen.

Bedienings- & controlesystemen
Klassieke audiovisuele installaties ruimen stilaan baan voor systemen die geïntegreerd zijn met IT. Hierdoor stijgt de vraag naar intuïtieve bedieningssystemen.
Want ondanks de complexiteit van deze materie, moet de bediening en controle gecentraliseerd en gebruiksvriendelijk zijn. Aviniti is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van systemen om te besturen, automatiseren en controleren. Van compacte panelen met enkele bedieningsknoppen tot toestellen waarmee je elke denkbare combinatie van bronnen, displays en andere apparatuur aanstuurt. In hun meest doorgedreven vorm sluiten deze concepten aan bij het Internet Of Things dat machines, apparaten en producten met elkaar én met mensen laat communiceren via het internet.
Gebruikte merken

Geïmplementeerd in deze realisatie

Geïmplementeerd in deze realisatie

Auditorium
Universiteit Antwerpen: “Prima meegedacht, prima uitgevoerd!”
De Universiteit Antwerpen heeft lange historische wortels, met mijlpalen die teruggaan tot 1852. Maar van stoffigheid is lang geen sprake. Want de UA is bovenal een dynamische en toekomstgerichte universiteit. Een onderwijs- en onderzoeksinstelling die een kritische, beschouwende en pluralistische aanpak hanteert. En die volop inzet op een kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur – inclusief systemen voor videoconferentie.